Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

Audio: 
 
Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Sheet Music